Vi tänker även på miljön

logo-miljo

Miljödiplomering

I december 2012 blev vi miljödiplomerade. Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. På samma sätt som ISO 14 001 revideras systemet årligen av en revisor och målet är ständig förbättring.

Vi är miljöutbildade och utbildade i sparsam körning. Vi arbetar hela tiden med optimering av våra transporter och vi tänker miljö i våra beslut.

Miljövision: Halmstads Delivery ska vara ett miljöärligt företag och erbjuda optimerade transporter

Miljöpolicy: ”Vi på Halmstads Delivery ska vara ett miljömedvetet företag med ett aktivt och effektivt miljöarbete. Vi ska erbjuda våra kunder optimerade och väl samordnade transporter med minsta möjliga miljöpåverkan, och ska i alla lägen följa gällande miljölagstiftning. Vi ska höja miljömedvetenheten hos våra anställda och genom kunskap för att minimera användandet av energi och resurser”