ENKELHET

KVALITÉ

ENGAGEMANG

Halmstads Delivery AB är ett privatägt företag som grundades av Jean (Janne) Barany 1992. Företaget började med en skåpbil och med målet att hjälpa lokala företag med deras distribution och budkörningar. Det var Jannes engagemang för sina kunder som företaget formades och så småningom blev företagets hjärta – att alltid sätta kunden först.

Idag är vi över 50 anställda och har en vagnpark på 30 bilar som kan fortsätta sträva efter – enkelhet, kvalité och engagemang.

Hur vi arbetar – i allt vi gör

Vi står för PEP när vi arbetar på Halmstads Delivery.

Positiv

Bra Attityd – Ärlig – Serviceminded

Engagerad

Lojal – Effektiv – Självständig

Proffsig

Ansvarsfull – Punktlig – Samarbetsförmåga

sa_40mm

Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag

Halmstads Delivery är medlemar i Sveriges Åkeriföretag. Sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation som arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Man driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag är cirka 8 av 10 åkerier är medlemmar.