Halmstads Delivery – Budet som Gud glömde

Vi hjälper dig gärna med dina transporter!

Vad vi gör & vad vi kör

  • Idag utför vi distribution i Hallands län, från Varberg i norr till Båstad i söder.
  • Vi samarbetar med många olika samarbetspartners. Partners som har olika behov och önskemål. Vi kan våra kunder och ser till att deras behov blir tillgodosedda. Vi är flexibla och har en lång erfarenhet av distributionskörning.

Vi samarbetar med flera olika distributörer och lokala aktörer

Läs mer

Vad är Distribution?

Distribution innebär samlastning av gods till samma mottagare på samma dag. Det innebär att vi kan minska körsträckan och utsläppen i vårt område ju fler samarbetspartners vi har. Det är en bra anledning till att vilja samarbeta med oss. Med stor flexibilitet tillgodoser vi våra kunders behov av transporter både lokalt och långväga.

Vår terminal

Vi är strategiskt placerad med närhet till E6ans avfart söder om Halmstad. Området heter Kistinge industriområde och här har vi vår egen terminal med lager, kyl, frys och kontor.

Kontakta oss