Vagnparken består av

Fjorton lastbilar för tung trafik varav fyra av dessa är kombinerade kyl- och frysbilar.  Vi har elva skåp- och lätta lastbilar. Alla våra bilar är i miljöklass 4 och 5.

lastbilar