Vagnparken består av

Vi har 19 lastbilar för tung trafik  och 11 lätta lastbilar varav fyra av dessa är kombinerade kyl- och frysbilar.
Våra bilar är EURO 5 och EURO 6.

lastbilar